Dowóz w obrębie 4 km od 25 zł
(następny kilometr 2 zł)